telefonszam Telefonszámunk:
+36-(92) 329-001
+36-(30) 268-37-31
cim Bemutatótermünk:
8900 Zalaegeszeg
Vágóhíd út 1/B.
 

Pályázati lehetőségek:

Az idei évben várhatóan 133 új pályázat fog megjelenni, összesen 2681 milliárd forint értékben, amelyből a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében csaknem 70 pályázati felhívást tesz közzé, mintegy 830 milliárd forint összegben a Nemzetgazdasági Minisztérium az idén. A vállalkozások az elsők között az alábbi pályázati kiírások megjelenésre számíthatnak 2015 áprilisától:

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

A pályázat megjelenésének tervezett időpontja: 2015. április

Új gépek, berendezések, gyártókapacitást növelő eszközök beszerzése (min. 200 000 Ft értékben) feldolgozóipari tevékenységet folytató kkv-k részére, illetve szigorúan a kapacitásbővítéshez kapcsolódóan:

 • infrastrukturális fejlesztés,
 • információs technológiai fejlesztés,
 • anyagmozgató eszközök beszerzése.

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

A pályázat megjelenésének tervezett időpontja: 2015. április

Kiállításokon, vásárokon való megjelenés, regisztrációs díjak, installációk, többször használatos marketing eszközök támogathatóak, mindez kiegészíthető piacelemzéssel, tanácsadással.


Ipari parkok fejlesztése, barnamezős iparterületek megújítása

A pályázat megjelenésének tervezett időpontja: 2015. június

Ipari parknak minősülő területek infrastrukturális fejlesztése, valamint barnamezős területeken ipari fejlesztés megvalósítása. Ipari park fejlesztésére csak Ipari park cím birtokosa, barnamezős ipari terület fejlesztésére pedig a terület tulajdonosa nyújthat be támogatási kérelmet.

Támogatható tevékenységek:

 • épület építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés,
 • alapinfrastrukturális beruházások,
 • eszközbeszerzés,
 • projektelőkészítés, projektmenedzsment.

A felsoroltakon túl a 2015. évben az alábbi területeken jelennek meg pályázati felhívások:

Kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása – 1. prioritás, a kis- és középvállalkozások (kkv) versenyképességének javítása, az üzleti infrastruktúra-fejlesztés folytatása, a kkv-kapacitás bővítésének megteremtése a hátrányosabb helyzetű térségekben.

Mikro-, kis – és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása a szabad vállalkozási zónákban – megjelenésének tervezett időpontja: 2015. április


Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása – megjelenésének tervezett időpontja: 2015. június


Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatása – megjelenésének tervezett időpontja: 2015. július


Vállalkozói mentorálás mikro- és kisvállalkozások részére – megjelenésének tervezett időpontja: 2015. július


Beszállítói integrátorok és beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása – megjelenésének tervezett időpontja: 2015. július


Mikro-, kis – és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése kombinált hiteltermék keretében – megjelenésének tervezett időpontja: 2015. augusztus


Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése – megjelenésének tervezett időpontja: 2015. október


Kutatás, technológiafejlesztés, innováció

2. prioritás, a kutatás és fejlesztés támogatása.

Iparjog – megjelenésének tervezett időpontja: 2015. július


K+F Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések – integrált projektek – megjelenésének tervezett időpontja: 2015. július


K+F Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések – társadalmi kihívások – megjelenésének tervezett időpontja: 2015. július


Stratégiai K+F műhelyek kiválósága – megjelenésének tervezett időpontja: 2015. július


K+I Infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás – megjelenésének tervezett időpontja: 2015. július


Vállalatok önálló innovációs tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében – megjelenésének tervezett időpontja: 2015. augusztus


Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – kutatási infrastruktúra fejlesztése – megjelenésének tervezett időpontja: 2015. október


Innovációs ökoszisztéma (start-up és spin-off) – megjelenésének tervezett időpontja: 2015. október


Nemzetközi K+F kapcsolatok fejlesztése – megjelenésének tervezett időpontja: 2015. december


Vállalatok önálló K+F+I tevékenységének támogatása – megjelenésének tervezett időpontja: 2015. december


Vállalatok együttműködésben végzett K+F+I tevékenységének támogatása – megjelenésének tervezett időpontja: 2015. december


Innovációs voucher – megjelenésének tervezett időpontja: 2015. december


Infokommunikációs fejlesztések

3. prioritás, amely a 2014–2020-as időszakban kiemelt területként támogatja

az infokommunikációs fejlesztéseket.

IKT cégek által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának célzott támogatása kombinált hiteltermék keretében – megjelenésének tervezett időpontja: 2015. július


Újgenerációs NGA és körzet-hálózatok fejlesztése kombinált hiteltermék keretében – megjelenésének tervezett időpontja: 2015. július


Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem támogatása kombinált hiteltermék keretében – megjelenésének tervezett időpontja: 2015. július


Vállalati mobilalkalmazás-fejlesztések és bevezetések támogatása kombinált hiteltermék keretében – megjelenésének tervezett időpontja: 2015. július


Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása kombinált hiteltermék keretében – megjelenésének tervezett időpontja: 2015. július


IKT start-up vállalkozások nemzetközi megmérettetésének támogatása kombinált hiteltermék keretében – megjelenésének tervezett időpontja: 2015. szeptember


Az informatikai ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi piacokra való belépésének támogatása kombinált hiteltermék keretében – megjelenésének tervezett időpontja: 2015. szeptember


Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, e-számlázás, e-aláírás és egyéb korszerű IT alkalmazások, megoldások terjesztése és bevezetése a kkv-k körében kombinált hiteltermék keretében – megjelenésének tervezett időpontja: 2015. november


Energetika

4. prioritás, amelynek kiemelt célja a kkv-k épületenergetikai fejlesztése,

a fosszilis energia felhasználásának csökkentése,

valamint a megújuló energiák minél szélesebb körű alkalmazásának támogatása.

Épületenergetikai fejlesztések– megjelenésének tervezett időpontja: 2015. június


Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva – megjelenésének tervezett időpontja: 2015. június


Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal – megjelenésének tervezett időpontja: 2015. június


 

Foglalkoztatás

5. prioritás, amelynek célja a teljes foglalkoztatás, a rugalmas, családbarát megoldások elterjesztése, a munka alapú társadalom erősítése, a foglalkoztatás bővítéséhez szükséges a munkaerő-kínálat mennyiségi és minőségi növelése.

Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése – megjelenésének tervezett időpontja: 2015. június


Gyakornoki program pályakezdők támogatására – megjelenésének tervezett időpontja: 2015. szeptember


A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban – Rugalmas családbarát foglalkoztatási módszere bevezetése a munkáltatóknál – megjelenésének tervezett időpontja: 2015. december


 

A 2014–2020-as időszak uniós támogatásainak igénybe vételéhez szeretnénk tájékoztatást nyújtani, hogy a felkészülés már most megkezdődhessen. Az előttünk álló pályázati ciklusban a feltételek várhatóan szigorúbbak lesznek a korábbi időszakban tapasztaltaknál, és a cégeknek számos számviteli feltételnek kell megfelelniük. Ezen információkat az alábbi leírásban ismertetjük:

A VÁLLALKOZÓI PÁLYÁZATOK LEGFONTOSABB FELTÉTELEI

 • A pályázónak nem lehet köztartozása.
 • A társaság saját tőkéje a pályázat benyújtásakor rendelkezésre álló legutolsó évi beszámolója alapján nem lehet negatív.
 • Az éves átlagos statisztikai állományi létszám a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt.
 • Üzleti évek száma: induló vállalkozások számára várhatóan kevés forrás lesz elérhető, célszerű legalább kettő lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással/EVA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel rendelkező céggel pályázni.
 • Adott pályázati projektben elszámolható összköltség nem haladhatja meg a pályázat benyújtásakor rendelkezésre álló legutolsó évi beszámoló adatai szerinti nettó árbevétel mértékét.
 • Adott pályázati projektben elszámolható összköltség nem haladhatja meg a pályázat benyújtásakor rendelkezésre álló legutolsó évi beszámoló adatai szerinti mérlegfőösszeget.

A VÁLLALKOZÓI PÁLYÁZATOK LEGFONTOSABB FELTÉTELEI

 • A pályázónak nem lehet köztartozása.
 • A társaság saját tőkéje a pályázat benyújtásakor rendelkezésre álló legutolsó évi beszámolója alapján nem lehet negatív.
 • Az éves átlagos statisztikai állományi létszám a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt.
 • Üzleti évek száma: induló vállalkozások számára várhatóan kevés forrás lesz elérhető, célszerű legalább kettő lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással/EVA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel rendelkező céggel pályázni.
 • Adott pályázati projektben elszámolható összköltség nem haladhatja meg a pályázat benyújtásakor rendelkezésre álló legutolsó évi beszámoló adatai szerinti nettó árbevétel mértékét.
 • Adott pályázati projektben elszámolható összköltség nem haladhatja meg a pályázat benyújtásakor rendelkezésre álló legutolsó évi beszámoló adatai szerinti mérlegfőösszeget.

A különböző pályázatok esetében a gazdálkodási adatokra vonatkozó kritériumok tovább bővülhetnek. Ilyen kritérium lehet például a támogatott tevékenységek (TEAOR kódok) listája. A tavaly ősszel megjelent vállalkozói pályázatok esetében meg voltak határozva a támogatott tevékenységek listája, és ez a trend várhatóan a jövőben is folytatódni fog. Ezért nagy figyelmet kell arra fordítani, hogy:

 • milyen TEAOR kódokkal állítják ki számláikat vevőik felé (a pályázati kiírás tartalmazhatja, hogy az árbevétel meghatározott százaléka egy bizonyos TEAOR kódból kell, hogy származzon),
 • a tevékenységi kódok a NAV, illetve a Cégbíróság felé be legyenek jelentve.

A BERUHÁZÁS HELYSZÍNE

Nagyon fontos szempont a fejlesztés helyszíne. A közép-magyarországi régió (ide tartozik Budapest és Pest megye) támogatottsága tovább csökken, egyre kevesebb forrás fog jutni erre a területre. Fontos tudni, hogy a támogatás intenzitása a beruházási projekt helyszínétől függ. Tehát egy budapesti cég is kaphat magas támogatást, ha például Észak-Magyarországon valósítja meg a beruházást. Egy fizikai formában megvalósuló beruházásnál a helyszín egyértelműen eldönthető. Olyan beruházásoknál, amelyek esetében a megvalósulás helyszíne nem ennyire kézenfekvő (pl.: tanácsadás, innováció stb.) célszerű lehet vagy a cég székhelyét áthelyezni a megfelelő régióba, vagy egy telephelyet létrehozni ott – természetesen a mindenkori jogi szabályozás figyelembevételével. A támogatási intenzitás megállapításához a regionális támogatási térkép nyújt segítséget, amely a nagyvállalkozásokból indul ki, középvállalkozásoknak plusz 10%, mikro- és kisvállalkozásoknak plusz 20% adható, ha nem szállítási ágazatban tevékenykednek.

Régió Mikro- és kisvállalkozás Középvállalkozás Nagyvállalat
Észak-Magyarország, Észak-Alföld,

Dél-Alföld, Dél-Dunántúl

70% 60% 50%
Közép-Dunántúl 55% 45% 35%
Nyugat-Dunántúl 45% 35% 25%
Közép-Magyarország 1.* 55%

45%

35%
Közép-Magyarország 2: Pilisjászfalu,

Piliscsaba, Pilisvörösvár, Solymár

40% 30% 20%
Közép-Magyarország

(1. és 2. listán nem

szereplő település)

20% 10%
Budapest 20% 10%
A feltüntetett értékek az adott területen maximum adható intenzitást jelölik,

a pontos százalék pályázati kiírásonként eltérő lehet.

*Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas, Domony, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kartal, Kemence, Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, Maglód, Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor, Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Ráckeve, Szentmártonkáta, Szigetbecse, Szigetszentmiklós, Szob, Szokolya, Táborfalva, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg és Zebegény.